Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto Byggklister

Mineraliskt klisterbruk

Användning

  • ut- och invändigt
  • för klistring av isolerskivor på mineraliska och organiska underlag
  • som klisterbruk för StoTherm Classic®

Egenskaper

  • mycket hög klisterkraft och vidhäftning till underlaget
  • hög stabilitet
  • hög vattenånggenomsläpplighet

Hänvisning

  • StoSilo Maskinteknik, se under StoSilo
  • förbrukning beroende på underlag och isoleringsmaterial - se tekniskt faktablad för exakta uppgifter

Färgton

cementgrå

 

Bearbetning

manuellt, maskinellt

 

30949_DE_de.jpg
manuellt maskinellt

Godkännanden

Miljömärke Frankrike utan text: A+ färgad

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet