StoLevell In Mineral

Mineraliskt klister- och armeringsbruk

Användning

  • invändigt
  • som klister- och armeringsbruk för StoTherm​ In Comfort

Egenskaper

  • mineralisk
  • optimalt anpassat till mineraliska invändiga isolerskivor
  • filtbar
  • inte hydrofoberad
  • god stabilitet

Färgton

cremefärger

 

Bearbetning

heltäckande klistring, manuellt

 

30994_DE_de.jpg
heltäckande klistring manuellt

Godkännanden

natureplus® Miljömärke Frankrike utan text: A+ färgad

Downloads

Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet