StoPox MH 105

Epoxibruk/klarplast, snabbhärdande

Användning

 • invändigt och väderexponerat
 • på golvytor
 • speciellt bruk för epoxihartspågjutningar
 • för produktionsområden inom livsmedelsindustrin

Egenskaper

 • hög slitstyrka och väderbeständighet
 • härdar vid låga temperaturer ned till +5 °C
 • snabb härdning i rumstemperatur
 • temperaturbeständig upp till ca +100 °C torr värme
 • för kortvarig rengöring +120 °C, permanent våt max. +60 °C

Hänvisning

 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813
 • olika typgodkännanden
 • Vid frekvent temperatur- och kemikaliebelastning kan optiska förändringar inte uteslutas.

Utseende

transparent

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, applicera med murslev

 

31890_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B applicera med murslev

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance