StoPrim Fungal

Vattenburen, speciell desinfektionslösning för förbehandling av alg- och svampangripna ytor

Användning

  • utvändigt
  • invändigt
  • för desinficering av alg- och/eller svampangripna ytor

Egenskaper

  • desinficerande
  • hög effektivitet mot alg- och svampangrepp

Hänvisning

  • bruksfärdig, får inte förtunnas
  • Verksamma ämnen är vattenlösliga och nedbrytbara - en slutbeläggning rekommenderas
  • Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etikett och produktinformation innan användning.

Utseende

transparent

 

Bearbetning

Pensel, roller, airless-spruta

 

31006_DE_de.jpg
Pensel roller airless-spruta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad