Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPrep Miral

Fylld, pigmenterad, silikatbaserad grundmålning

Användning

  • utvändigt
  • på mineraliska underlag
  • för ytputs med Lotus-Effect® Technology, silikonharts-, silikatbaserad eller mineralisk ytputs

Egenskaper

  • på silikatbas
  • organisk andel < 5 %
  • vidhäftningsförbättrande
  • reglerar absorptionsförmågan
  • CO2- och vattenånggenomsläpplig
  • pigmenterad

Hänvisning

StoSilo Maskinteknik, se under StoSilo

 

Utseende

fylld

 

Färgton

vit
begränsat brytbar enligt StoColor System, vit

 

Bearbetning

Pensel, roller

 

30009_DE_de.jpg
Pensel roller vit

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet