StoCryl BF 100

Golvfärg

Användning

  • invändigt och väderexponerat
  • som färgad beläggning på mineraliska underlag, t.ex. betong- eller cementpågjutningar
  • för anhydritpågjutning invändigt
  • för gångytor med låg mekanisk belastning, t.ex. källargolv, källartrappor, balkonggolv
  • som beläggning i uppsamlingstankar och -rum för eldningsolja, diesel och oanvänd motor- och drivolja

Egenskaper

bruksfärdig beläggning för lågt belastade golv

 

Hänvisning

inte för ytor med fordonstrafik (mjukmedelvandring)

 

Färgton

brytbar enligt StoColor System
RAL färgtonskarta, brytbar enligt StoColor System, RAL färgtonskarta

 

Bearbetning

Pensel, roller, airless-spruta

 

30735_DE_de.jpg
Pensel roller airless-spruta brytbar enligt StoColor System RAL färgtonskarta

Godkännanden

Ü-märkning

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet