StoCrete FB

Beläggning, cementmodifierad, spricköverbryggande

Användning

 • som spricköverbryggande beläggning för skydd av sprickbenägna betongkonstruktioner (betong och armerad betong)
 • för användning i anläggningar för lagring, fyllning och hantering av vattenförorenande vätskor
 • som tätningsbruk för tätning av byggnadskonstruktioner

Egenskaper

 • polymermodifierad, cementbunden beläggning
 • statiskt och dynamiskt spricköverbryggande
 • förhindrar inträngning av vatten och i vatten lösta skadliga ämnen
 • reglerar fuktbalansen
 • ökar det elektriska motståndet
 • mycket god vidhäftning
 • god koldioxidtäthet (Sd-värde CO2 > 50 m)
 • god vattenånggenomsläpplighet (Sd-värde H2O < 4 m)
 • vattentät upp till 3 bar
 • hög beständighet gentemot drivmedel, eldningsolja, använd och oanvänd förbränningsmotorolja, växellådsolja för motorfordon samt transformatoroljor

Hänvisning

 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
 • inte för ytor med gång- eller fordonstrafik
 • ytor med underifrån kommande fukt på förfrågan

Färgton

grå

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, pensel, borste, våtsprutas/appliceras med skruvpump, utför skrapspackling

 

32235_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B pensel, borste våtsprutas/appliceras med skruvpump utför skrapspackling

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance