StoCrete TV 304

Undergjutningsbruk, plastmodifierat, cementbundet, skikttjocklek 20-70 mm

Användning

  • som under- och fastgjutning av byggelement, t.ex. maskinanläggningar, fästbultar, kranrälsar, brolager, stålbyggdelar, fundament och ursparningar
  • som under- och fastgjutning av öppningar i byggelement av betong

Egenskaper

  • frost- och tösaltbeständig
  • ogenomträglig för vatten
  • konstant homogenitet
  • hög flytbarhet
  • mycket lättapplicerad

Hänvisning

  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-3
  • produkten uppfyller Trafikverkets krav enligt aktuell version av TRVK Bro och TRVAMA Anläggning
31664_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet