StoPox KU 601

Epoxibeläggning, kemiskt och mekaniskt motståndskraftig, lågemitterande

Användning

 • invändigt och väderexponerat
 • som färgad beläggning för industrigolv med mekanisk och kemisk belastning

Egenskaper

 • hög kemisk beständighet enligt kemikaliebeständighetslista
 • hög mekanisk motståndskraft
 • för kortvarig rengöring +80 °C, permanent våt max. +50 °C
 • snabb härdning i rumstemperatur
 • hög slitstyrka
 • fri från lackskadliga additiv

Hänvisning

 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813
 • olika typgodkännanden
 • Vid frekvent temperatur- och kemikaliebelastning kan optiska förändringar inte uteslutas.

Utseende

blank

 

Färgton

RAL färgtonskarta
stort urval av färgtoner, RAL färgtonskarta

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, applicera med raka, avlufta

 

31888_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B applicera med raka avlufta RAL färgtonskarta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet