StoSeal P 505

Primer för StoSeal F 355 och StoSeal F 505

Användning

för säkerställande av kraftfull och varaktig vidhäftning mellan fogmassa och fogsida

 

Egenskaper

god vidhäftning till underlaget

 

Hänvisning

för epoxihartsbeläggningar och absorberande underlag t.ex. betong

 

Bearbetning

Pensel

 

32150_DE_de.jpg
Pensel

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet