StoPrim Micro

Djupgrundningskoncentrat på silikonmikroemulsionsbas med låg andel lösningsmedel

Användning

 • utvändigt
 • för mineraliska underlag
 • som hydrofoberande grundning

Egenskaper

 • stärker mineraliska underlag
 • mycket hydrofoberande siloxankoncentrat
 • den vattenburna emulsionen har hög inträngningsförmåga
 • reglerar absorptionsförmågan
 • vidhäftningsförbättrande

Hänvisning

 • inte lämplig på gipsunderlag
 • koncentrat! vid applicering, förtunna grundningen 1 : 10 med vatten
 • skydda känsliga ytor (glas, marmor, lackade ytor och ytor som ska lackas, etc.)

Färgton

ofärgad

 

Bearbetning

vattenspädbar 1:10 som grundning, vattenspädbar 1:4 som hydrofobering

 

30010_DE_de.jpg
vattenspädbar 1:10 som grundning vattenspädbar 1:4 som hydrofobering

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet