StoSeal F 505

Fogmassa för fasader, stabil

Användning

  • för tätning av fasadfogar, fönster- och dörranslutningar
  • för klistring av hålkälprofiler

Egenskaper

  • mycket elastisk
  • optimal stabilitet
  • hög vidhäftning
  • fukthärdande

Hänvisning

  • även lämplig för klistring av fogband vid husbyggnad
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 15651-1

Färgton

grå
vit

 

Bearbetning

appliceras med patron

 

30793_DE_de.jpg
appliceras med patron

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet