StoPox KU 611

Epoxibeläggning, hög kemisk och mekanisk beständighet, elektriskt ledande

Användning

 • invändigt
 • som färgad, elektriskt ledande beläggning för industrigolv

Egenskaper

 • elektriskt ledande (EN 1081, EN 61340-4-1)
 • hög kemisk beständighet enligt kemikaliebeständighetslista
 • hög mekanisk motståndskraft
 • mycket goda utflytnings- och avluftningsegenskaper
 • hög slitstyrka
 • fri från lackskadliga additiv
 • kortvarig rengöring +80 °C, permanent våt max. +50 °C

Hänvisning

 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813
 • diverse typgodkännanden
 • Vid frekvent temperatur- och kemikaliebelastning kan optiska förändringar inte uteslutas.

Utseende

blank

 

Färgton

RAL färgtonskarta, RAL färgtonskarta

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, applicera med raka, avlufta

 

31889_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B applicera med raka avlufta RAL färgtonskarta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet