StoSilent Prim

Vattenburen grundning

Användning

  • invändigt
  • som specialgrundning under akustiksystem

Egenskaper

  • reglerar absorptionsförmågan
  • vidhäftningsförbättrande
  • ytförstärkande

Bearbetning

Pensel, roller

 

31003_DE_de.jpg
Pensel roller

Godkännanden

Miljömärke Frankrike utan text: A färgad

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet