StoSeal F 355

Fogmassa för golv och vägg, stabil

Användning

  • för tätning av fogar på ytor för gång- och fordonstrafik
  • för tätning av fogar i lagerhallar, försäljningslokaler, balkonger och loftgångar
  • för tätning av fogar på mekaniskt belastade väggytor

Egenskaper

  • mycket elastisk
  • gång- och fordonstrafik
  • optimal stabilitet
  • god mekanisk och kemisk beständighet
  • hög vidhäftning
  • fukthärdande

Färgton

grå

 

Bearbetning

appliceras med patron

 

30918_DE_de.jpg
appliceras med patron

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet