StoSuperlit Protect

Transparent skyddsbeläggning

Användning

 • utvändigt
 • för beläggning av gamla och nya ytor med Sto naturstensputs
 • som skyddsbeläggning på organisk ytputs och färg (används förtunnad)
 • inte lämplig på fuktiga underlag eller på underlag med bakifrån kommande fukt
 • inte lämplig för ytor med gång- eller fordonstrafik
 • endast med begränsad garanti på lutande, väderutsatta ytor med StoSuperlit

Egenskaper

 • transparent
 • väderbeständig
 • skyddande
 • innehåller en mycket effektiv skyddskombination mot UV-ljus
 • halvmatt
 • vattenspädbar
 • vattenånggenomsläpplig
 • utan biocid filmkonservering

Hänvisning

 • utan förebyggande skydd mot alg- och svampangrepp
 • transparent försegling
 • använd endast produkten på torra underlag och vid goda torkningsegenskaper för att få bästa transparens

Utseende

transparent halvmatt

 

Färgton

transparent

 

Bearbetning

Pensel, roller

 

30987_DE_de.jpg
Pensel roller

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad