StoFluid AF

Förtunnings- och rengöringsmedel med låg aromathalt

Användning

  • ut- och invändigt
  • till förtunning av lösningsmedelsburen alkydhartslack och grundning
  • för rengöring av verktyg efter lackarbeten

Egenskaper

låg aromathalt

 

30758_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad