Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilco® K/R/MP

Silikonhartsbaserad ytputs

Användning

 • utvändigt
 • på murverk, isolerade och ventilerade fasader med grundputs
 • på mineraliska och organiska underlag
 • inte lämplig för horisontella eller lutande ytor utsatta för väderpåverkan

Egenskaper

 • utvändig puts enligt EN 15824
 • äkta silikonhartsputs för en säker applicering och hållbara fasader
 • A2-s1, d0 enligt EN 13501-1
 • med inkapslad filmkonservering
 • mycket hög CO2- och vattenånggenomsläpplighet
 • hög väderbeständighet
 • kapillärhydrofob
 • hög vattenavvisning
 • vattenspädbar
 • med högkvalitativa marmorkorn från naturliga fyndigheter

Hänvisning

se StoSilo i produktprogram eller prislista

 

Utseende

i krats- (K) och rillerputsstruktur (R) eller som modellputs (MP)

 

Färgton

vit
brytbar enligt StoColor System, vit

 

Bearbetning

manuellt, maskinellt

 

30017_DE_de.jpg
manuellt maskinellt vit

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet