Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilco® QS K/R/MP

Silikonhartsputs, tidigt filmbildande och fuktsäker

Användning

 • utvändigt
 • på organiska underlag
 • begränsat på mineraliska underlag
 • speciellt vid fuktig, kall väderlek (min. +1 °C till max. +15 °C)
 • inte lämplig för horisontella eller lutande ytor utsatta för väderpåverkan
 • på murverk, isolerade och ventilerade fasader med grundputs

Egenskaper

 • utvändig puts enligt EN 15824
 • ökad säkerhet vid applicering i fuktig, kall väderlek
 • tidigt filmbildande och fuktsäker (QuickSet Technology)
 • 6 timmar efter applicering, nattfrostsäker ned till -5 °C
 • med inkapslad filmkonservering
 • hög CO2- och vattenånggenomsläpplighet
 • hög väderbeständighet
 • hög vattenavvisning
 • med högkvalitativa marmorkorn från naturliga fyndigheter

Hänvisning

 • begränsad tidig filmbildning och fuktsäkerhet på nya, mineraliska underlag
 • använd StoPrep QS som alkaliisolerande primer för att bevara alla QS-egenskaper på mineraliska underlag
 • se StoSilo i produktprogram eller prislista

Utseende

i krats- (K) och rillerputsstruktur (R) eller som modellputs (MP)

 

Färgton

vit
begränsat brytbar enligt StoColor System, vit

 

Bearbetning

manuellt, maskinellt

 

30002_DE_de.jpg
manuellt maskinellt vit

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet