Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto Primer QS

Fylld, pigmenterad, organisk grundmålning, tidigt filmbildande och fuktsäker

Användning

 • utvändigt
 • på mineraliska och organiska underlag
 • för organisk puts och silikonhartsputs
 • för ytputs med Lotus-Effect®-Technology
 • speciellt vid fuktig, kall väderlek (min. +1 °C till max. +15 °C, max. 95 % relativ luftfuktighet)
 • inte lämplig för horisontella eller lutande ytor utsatta för väderpåverkan

Egenskaper

 • tidigt filmbildande och fuktsäker (QuickSet Technology)
 • vidhäftningsförbättrande
 • reglerar absorptionsförmågan
 • förlänger ytputsens öppettid vid applicering
 • vattenång- och CO2-genomsläpplig
 • alkalibeständig
 • pigmenterad

Hänvisning

 • alkaliska underlag reducerar de tidigt filmbildande och fuktsäkra egenskaperna hos efterföljande beläggningar med QS-produkter
 • endast väderbeständig i begränsad omfattning utan slutbeläggning

Utseende

fylld

 

Färgton

vit
begränsat brytbar enligt StoColor System, vit

 

Bearbetning

Pensel, roller

 

30013_DE_de.jpg
Pensel roller vit

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad