StoFix Trawik F

Montagevinkel av polyuretanskum med metallskiva

Användning

  • utvändigt
  • som montageunderlag för medeltung trycklast, fri från köldbryggor, i isolerade fasadsystem

Egenskaper

  • med integrerad aluminium- och plastskiva (för ihopskruvning av montageobjekt)
  • med stålskiva (för ihopskruvning av montageobjekt)
  • volymvikt PU: 250 kg/m³
  • med 3 rampluggar

Hänvisning

  • infästning med 3 plugg i underlaget
  • särskilt vid användning av säkerhetsrelevanta byggkomponenter bör lämpligheten i varje enskilt fall kontrolleras av en fackman (t.ex. statiker)
  • det finns inga standardnormer för statisk beräkning av denna produkt
  • brandklass B2 enligt DIN 4102

Format/Storlek

tjocklek: 80-300 mm (i intervall om 20 mm)
grundyta: 280 x 125 mm
effektiv yta: 105 x 45 mm
hålavstånd: 100 x 94 mm

 

Färgton

svart

 

30653_DE_de.jpg