StoDecosil K/R/MP

Konserveringsmedelsfri invändig dispersionssilikatputs

Användning

 • invändigt
 • på väggar och innertak
 • för ytor med mineralisk karaktär
 • speciellt för känsliga områden, t.ex. daghem, sjukhus
 • för högkvalitativa renoveringar av mögelangripna invändiga ytor
 • applicera inte på fuktiga eller smutsiga underlag

Egenskaper

 • konserveringsmedelsfri
 • mycket god mögelsvampstoppande verkan
 • diffusionsöppen
 • organisk andel < 5 %
 • lösningsmedels- och mjukgörarfri samt lågemitterande
 • TÜV-märkt - externt övervakad
 • fri från substans som bildar häxsot

Hänvisning

 • för förlängning av öppettiden använd StoPrep In som primer
 • för kornstorlek 1,0 och 1,5 krävs underlag i lägst kvalitetsnivå Q2

Utseende

i krats- (K) och rillerputsstruktur (R) eller som modellputs (MP)

 

Färgton

vit
begränsat brytbar enligt StoColor System, vit

 

Bearbetning

manuellt, maskinellt

 

30738_DE_de.jpg
manuellt maskinellt vit

Godkännanden

etikett konserveringsmedelsfri TÜV (provad för skadliga ämnen) Miljömärke Frankrike utan text: A+ färgad

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance