StoSil Decor

Konserveringsmedelsfri dispersionssilikatbaserad stänkputs

Användning

 • invändigt
 • för dekorativ strukturbeläggning på väggar och innertak
 • speciellt för känsliga områden, t.ex. daghem, sjukhus
 • för högkvalitativa renoveringar av mögelangripna invändiga ytor

Egenskaper

 • konserveringsmedelsfri
 • rationell applicering med olika sprututrustningar
 • mycket god mögelsvampstoppande verkan
 • hög vattenånggenomsläpplighet
 • obrännbar beroende på konstruktion
 • mycket vältäckande
 • organisk andel < 5 %
 • lösningsmedels- och mjukgörarfri samt lågemitterande
 • TÜV-märkt - externt övervakad
 • fri från substans som bildar häxsot

Utseende

fin medium

 

Färgton

vit
begränsat brytbar enligt StoColor System, vit

 

Bearbetning

maskinellt, med trattpistol

 

30746_DE_de.jpg
maskinellt med trattpistol vit

Godkännanden

etikett konserveringsmedelsfri TÜV (provad för skadliga ämnen) Miljömärke Frankrike utan text: A+ färgad

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance