StoSil Struktur

Konserveringsmedelsfri, strukturerbar, helmatt invändig dispersionssilikatfärg

Användning

 • invändigt
 • för dekorativ strukturbeläggning på väggar och innertak
 • speciellt för känsliga områden, t.ex. daghem, sjukhus
 • för högkvalitativa renoveringar av mögelangripna invändiga ytor

Egenskaper

 • konserveringsmedelsfri (obrutna varianter: vit och Sto-vit)
 • mycket god mögelsvampstoppande verkan
 • hög vattenånggenomsläpplighet
 • obrännbar beroende på konstruktion
 • mycket vältäckande
 • organisk andel < 5 %
 • lösningsmedels- och mjukgörarfri samt lågemitterande
 • TÜV-märkt - externt övervakad
 • fri från foggingaktiva substanser
 • ekocertifierad - uppfyller de strängaste kraven avseende miljö, hälsa och funktionalitet (natureplus®)

Utseende

helmatt enligt EN 13300 matt, strukturerad yta, beroende på kreativteknik, kornstorlek fin till medel

 

Färgton

vit
begränsat brytbar enligt StoColor System, vit

 

Bearbetning

Pensel, roller, maskinellt

 

30747_DE_de.jpg
Pensel roller maskinellt vit

Godkännanden

etikett konserveringsmedelsfri Miljömärkning CH A färgad TÜV (provad för skadliga ämnen) natureplus® Miljömärke Frankrike utan text: A+ färgad