Sto Sockelprofil PH

Kantprofil med integrerad glasfiberväv

Användning

 • utvändigt
 • för sockelutformning utan köldbryggor
 • särskilt för lågenergi- och passivhus
 • kantskydd i områden med sockelindragning
 • för utformning av nedre anslutning i isolersystem utan sockelisolering (i kombination med Sto Startprofil PH-K eller Sto Startprofil PH-AL)
 • för fasadisolering med en tjocklek på minst 40 mm
 • maximalt sockelindrag: 60 mm (på byggnader med sockelisolering)

Egenskaper

 • av plast
 • med integrerad glasfiberväv
 • med droppkant
 • med förmonterade profilförbindare

Hänvisning

 • genom att skjuta in Sto Sockelprofil PH (mellan Sto Startprofil PH-K och den nedersta isolerskivan) kan en nedre avslutning bildas på isolerade fasadsystem utan sockelisolering
 • beroende på isolertjocklek rekommenderas följande kombinationer
 • upp till 90 mm: Sto Startprofil PH-K 50 mm + Sto Sockelprofil PH
 • upp till 150 mm: Sto Startprofil PH-K 100 mm + Sto Sockelprofil PH
 • upp till 200 mm: Sto Startprofil PH-K (eller PH-AL) 160 mm + Sto Sockelprofil PH

Format/Storlek

droppkant: 3 och 6 mm
längd: 240 cm
djup: 76 mm (reducerbar till 36 eller 56 mm med brytkant)
droppkant: 10 mm
längd: 250 cm
djup: 76 mm
hörnbitens droppkant: 3, 6 mm

 

Färgton

vit

 

30176_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad