Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoArmat Classic plus

Organisk, cementfri armeringsmassa/grundputs med kalibreringskorn

Användning

 • utvändigt
 • på mineraliska och organiska underlag
 • som armeringsmassa/grundputs för StoTherm Classic®
 • som armeringsmassa/grundputs för StoVentec Fasad
 • som utjämningsspackel
 • som renoveringsspackel

Egenskaper

 • cementfri
 • bruksfärdig
 • mycket goda appliceringsegenskaper
 • hög appliceringssäkerhet genom extra kalibreringskorn
 • god fyllförmåga
 • utmärkt appliceringsförhållande

Hänvisning

 • spricktöjning: ca 2 %
 • slagtålighet >15 joule är möjlig med lämplig systemkonstruktion

Färgton

vit
begränsat brytbar enligt StoColor System, vit

 

Bearbetning

manuellt, maskinellt

 

30032_DE_de.jpg
manuellt maskinellt vit

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet