Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoColor Lotusan®

Fasadfärg med Lotus-Effect® Technology, naturligt skydd mot alger och svamp, utan biocid filmkonservering

Användning

 • utvändigt
 • för målningar med reducerad vidhäftning av smutspartiklar på mineraliska och organiska underlag

Egenskaper

 • strukturbevarande
 • mycket hög CO2- och vattenånggenomsläpplighet
 • reducerad vätbarhet med vatten
 • även tillgänglig med X-black Technology: värmesköld mot soluppvärmning
 • Lotus-Effect® Technology: Reducerad vidhäftning av smutspartiklar och självrengörande vid regn
 • smutsen rinner av med regnet
 • naturligt skydd mot alg- och svampangrepp
 • utan biocid filmkonservering
 • låg egenspänning

Utseende

matt

 

Färgton

vit
begränsat brytbar enligt StoColor System, vit

 

Bearbetning

Pensel, roller, airless-spruta

 

30052_DE_de.jpg
Pensel roller airless-spruta vit

Godkännanden

iQ - intelligent Technology

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet