StoColor Lotusan® G

Fasadfärg med Lotus-Effect® Technology, med inkapslad filmkonservering

Användning

  • utvändigt
  • för målningar med reducerad vidhäftning av smutspartiklar på mineraliska och organiska underlag

Egenskaper

  • strukturbevarande
  • mycket hög CO2- och vattenånggenomsläpplighet
  • reducerad vätbarhet med vatten
  • Lotus-Effect® Technology: Reducerad vidhäftning av smutspartiklar och självrengörande vid regn
  • Smutsen rinner av med regnet.
  • naturligt skydd genom Lotus-effect och inkapslad filmkonservering
  • låg egenspänning

Utseende

matt

 

Färgton

vit
begränsat brytbar enligt StoColor System, vit

 

Bearbetning

Pensel, roller, airless-spruta

 

30051_DE_de.jpg
Pensel roller airless-spruta vit

Godkännanden

iQ - intelligent Technology

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet