StoCryl CP

Grundning för mineralisk avjämningsmassa

Användning

  • invändigt
  • på golvytor
  • för betong och armerad betong
  • som grundning för mineralisk avjämningsmassa StoCrete CS
  • som grundning i flerskiktigt system med avjämningsmassa StoCrete CS

Egenskaper

  • mycket god vidhäftning till underlaget
  • som mellanbeläggning i flerskiktigt system med StoCrete CS

Bearbetning

pensel, borste, roller

 

31732_DE_de.jpg
pensel, borste roller

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance