Sto-Siliciumcarbid

Strögranulat, ledande, svart

Användning

  • ledande strögranulat
  • som strögranulat för elektriskt ledande egenskaper i kombination med förhöjt halkskydd

Hänvisning

  • kan även användas som ströeffekt i utvalda slutbeläggningar för fasad
  • separat arbetsanvisning krävs

Utseende

blank

 

Färgton

svart

 

31309_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad