StoDivers LS

Ledande set

Användning

  • vid elektriskt ledande epoxibaserade strukturförseglingar
  • jordanslutning för elektriskt ledande golvbeläggningar

Egenskaper

innehåller 10 anslutningar

 

Hänvisning

anslutningen till jord får endast utföras av behörig elektriker

 

32196_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad