StoPox KU 613

Epoxibeläggning, elektriskt ledande

Användning

  • invändigt
  • som färgad, elektriskt ledande beläggning för industrigolv med ökade krav på ESD-skydd

Egenskaper

  • låg förbrukning
  • hög slitstyrka
  • mycket goda utflytningsegenskaper
  • volymledande
  • uppfyller kraven enligt EN 61340-5-1
  • uppfyller kraven enligt DIN VDE 0100-410 (i kombination med StoPox WL 118)

Hänvisning

  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813

Utseende

blank

 

Färgton

RAL färgtonskarta
begränsat färgtonsurval, RAL färgtonskarta

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, applicera med raka, avlufta

 

31894_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B applicera med raka avlufta RAL färgtonskarta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet