StoPur VR 100

Polyuretanförsegling, halkskyddande, transparent

Användning

  • transparent försegling för balkonger och loftgångar med låg mekanisk belastning (gångtrafik)
  • på golvytor

Egenskaper

  • halkskyddande
  • lättskött försegling för jämna polyuretanbeläggningar utvändigt
  • åldrings-, UV- och ljusbeständig
  • lösningsmedelsfri

Hänvisning

  • inte för ytor med fordonstrafik
  • halkskydd uppnås genom inbäddning av Sto Ballotini

Utseende

transparent blank

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, applicera med murslev, strukturera med strukturroller

 

32344_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B applicera med murslev strukturera med strukturroller

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad