Sto-Resol Fasadskiva

Isolerskiva av fenolhartsskum enligt EN 13166

Användning

  • utvändigt
  • som isolerskiva i det isolerade fasadsystemet StoTherm Resol och StoTherm Resol Plus
  • för torra och jämna underlag
  • inte lämplig på socklar och under marknivå
  • ska inte användas i slutna utrymmen

Egenskaper

  • deklarerad värmeledningsförmåga λD: 0,020 W/(m*K)
  • brandklass C-s2, d0 enligt EN 13501-1
  • vävbelagd
  • i enlighet med föreskrifter i EN 13166

Format/Storlek

kant: rak (2-20 cm), 120 x 40 cm

 

30655_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet