StoPox GH 502

Epoxigrundning, för testade och godkända ytskyddssystem för parkeringshus, beständig mot underifrån kommande fukt

Användning

  • invändigt och väderexponerat
  • på golvytor
  • på torra, cementbundna underlag såsom betong- eller pågjutningsytor
  • utjämningsspackling vid ojämnheter > 0,5 mm
  • som komponent i testat och godkänt ytskyddssystem OS 8 och OS 11

Egenskaper

  • mycket god vidhäftning på mineraliska underlag
  • testad och godkänd för vidhäftningshållfasthet och blåsbildning vid underifrån kommande fukt
  • kan fyllas med kvartssand på byggplatsen

Hänvisning

  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813

Utseende

transparent

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, roller, applicera med raka, avlufta

 

31829_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B roller applicera med raka avlufta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance