Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPrep QS

Vattenburen, isolerande, katjonisk primer

Användning

 • ut- och invändigt
 • särskilt lämplig vid efterföljande organisk ytputs och ytputs av silikonharts
 • för beläggningar med QS-produkter på mineraliska underlag
 • för isolering av vattenlösliga ämnen, t.ex. gipskartong- och spånskivor
 • för underlag med varierande absorptionsförmåga och alkalitet

Egenskaper

 • isolerar fläckar och färgtonsskillnader i slutbeläggningen orsakade av alkalitet
 • isolerar nikotin-, sot- och vattenfläckar och missfärgade träkomponenter (lignin)
 • bibehåller de tidigt filmbildande och fuktsäkra egenskaperna på nya, mineraliska underlag
 • snabbtorkande med katjoniskt bindemedel
 • reducerar underlagsabsorptionen
 • vidhäftningsförbättrande

Hänvisning

 • produkten reagerar med föroreningar
 • förorenat material kan inte längre lagras
 • tappa eventuellt om den mängd som behövs för applicering i en ren förpackning
 • Rekommendation: Applicera produkten med engångsroller och pensel
 • väderbeständig i begränsad omfattning
 • inte överarbetningsbar med cellulosa- och bomullsputs
 • vid användning av bruten rillerputs kan en extra grundning med Sto Primer i anpassad färgton göras

Utseende

vit, fylld

 

Färgton

vit

 

Bearbetning

Pensel, roller

 

30001_DE_de.jpg
Pensel roller

Godkännanden

Miljömärke Frankrike utan text: A färgad

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet