StoCryl V 450

Beläggning, transparent, matt

Användning

 • som styv beläggning för skydd av betongkonstruktioner vid efterföljande lasering
 • som grundmålning för laserande försegling StoCryl V 400

Egenskaper

 • förhindrar inträngning av vatten och i vatten lösta skadliga ämnen
 • reglerar fuktbalansen
 • ökar det elektriska motståndet
 • god inträngningsförmåga
 • mycket god vidhäftning
 • god koldioxidtäthet (Sd-värde CO2 > 50 m)
 • god vattenånggenomsläpplighet (Sd-värde H2O < 4 m)
 • vattenspädbar

Hänvisning

 • inte för ytor med gång- eller fordonstrafik
 • inte lämplig som ytbeläggning utvändigt

Utseende

transparent halvmatt

 

Bearbetning

pensel, borste, roller, airless-spruta

 

31332_DE_de.jpg
pensel, borste roller airless-spruta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad