StoPox WG 100

Epoxigrundning, vattenburen, lågemitterande

Användning

 • invändigt och väderexponerat
 • på golvytor
 • för cementbundna underlag såsom betong- eller pågjutningsytor
 • magnesium- och kalciumsulfatpågjutningar
 • som grundning under vattenburna StoPox-produkter
 • vidhäftare på släta mineraliska underlag
 • vidhäftare på äldre beläggningar på bas av epoxi/polyuretan (anlägg provyta)
 • som slitskikt i testat och godkänt StoCretec ytskyddssystem OS 8.5

Egenskaper

 • mycket god vidhäftning på mineraliska underlag
 • mycket god vidhäftare på äldre beläggningar
 • vattenånggenomsläpplig
 • snabb härdning i rumstemperatur
 • kan fyllas med kvartssand på byggplatsen
 • VOC lågemitterande

Hänvisning

 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813

Utseende

mjölkaktigt grumlig

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, roller, applicera med raka, avlufta

 

31952_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B roller applicera med raka avlufta

Godkännanden

M1 - Symbol EN

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet