Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto Systemputs

Mineraliskt klister- och armeringsbruk

Användning

  • ut- och invändigt
  • för klistring av isolerskivor på mineraliska underlag
  • som grundputs på isolerskivor

Egenskaper

  • hög vidhäftning
  • väderbeständig
  • hög vattenavvisning
  • hög vattenånggenomsläpplighet

Hänvisning

StoSilo Maskinteknik, se under StoSilo

 

Färgton

cementgrå

 

31614_SE_sv.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance