Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoLevell Evo

Mineralisk grundputs

Användning

  • ut- och invändigt
  • som grundputs på mineraliska underlag, på EPS- och mineralullsskivor
  • för tunna armeringsskikt

Egenskaper

  • god vidhäftning
  • väderbeständig
  • hög vattenavvisning
  • hög vattenånggenomsläpplighet

Hänvisning

StoSilo Maskinteknik, se under StoSilo

 

Färgton

cementgrå

 

31615_SE_sv.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance