StoLevell Cote F

Mineralisk grundputs

Användning

  • ut- och invändigt
  • för alla mineraliska underlag

Egenskaper

  • hydrofoberad
  • god vidhäftning till underlaget
  • väderbeständig
  • vattenånggenomsläpplig
  • spricköverbryggande med vävinbäddning

Hänvisning

även som armeringsbruk

 

Färgton

cementgrå

 

31616_SE_sv.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance