Sto Putsbruk A

Mineralisk grundputs enligt EN 998-1, klass CS IV

Användning

  • ut- och invändigt
  • för gamla och nya byggnader

Egenskaper

god vidhäftning på mineraliska underlag

 

Färgton

cementgrå

 

31621_SE_sv.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance