Sto Putsbruk C

Mineralisk grundputs enligt EN 998-1, klass CS II

Användning

ut- och invändigt

 

Egenskaper

god vidhäftning på mineraliska underlag

 

Färgton

cementgrå

 

31621_SE_sv.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance