StoColor Badigeon

Mineralisk, tunnskiktig beläggning på bas av släckt kalk

Användning

  • utvändigt
  • laserande/täckande målning
  • på vertikala murverk
  • uteslutande på mineraliska underlag eller obehandlade underlag som sten

Egenskaper

  • hög vattenånggenomsläpplighet
  • åldringsbeständig

Hänvisning

beläggningsmaterial enligt FD T30-808

 

Utseende

matt

 

Färgton

vit
StoColor System – begränsat färgtonsurval, vit

 

Bearbetning

Pensel, roller

 

31856_FR_fr.jpg
Pensel roller vit

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad