StoGold Coat®

Stomskydd för ventilerade och dränerande fasadsystem

Användning

  • utvändigt
  • tätning för alla fasadbeläggningar
  • som fukt- och väderskydd under byggtiden

Egenskaper

  • UV-beständig
  • åldringsbeständig
  • kapillärbrytande
  • diffusionsöppen
  • lufttät
  • möjliggör uttorkning av byggfukt

Bearbetning

Pensel, roller, airless-spruta

 

31705_SE_sv.jpg
Pensel roller airless-spruta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad