Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoVentec Stålprofil

Hålad stålprofil för vertikal och horisontal montering på fasader

Användning

  • utvändigt
  • som underkonstruktion för ventilerade fasader

Egenskaper

  • tillverkad av Magnelis ZM 310
  • kvalitet: S250 D enligt SS-EN 10346:2015
  • miljöklass: M4
  • brandklass A1 enligt EN 13501-1

Format/Storlek

längd: 3000 mm
bredd: 70 mm
höjd: 25 mm
tjocklek: 0,7 mm

 

31776_SE_sv.jpg

Downloads

Tekniska faktablad