Sto Sockelputs

Mineralisk grundputs

Användning

  • ut- och invändigt
  • användbar i marknivå och på socklar
  • som grundputs på mineraliska underlag
  • som grundputs på isolerskivor
  • för tunnskiktiga armeringar

Egenskaper

  • hög vidhäftning
  • väderbeständig
  • hög vattenavvisning
  • hög vattenånggenomsläpplighet

Hänvisning

StoSilo Maskinteknik, se under StoSilo

 

Färgton

cementgrå

 

32253_SE_sv.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance