Sto Hydrauliskt Kalkbruk Kh

Hydrauliskt kalkbruk enligt EN 998-1, av chaux blanche EN 459-1-NHL 3,5 Z, klass CS III

Användning

  • ut- och invändigt
  • för gamla och nya byggnader

Egenskaper

god vidhäftning på mineraliska underlag

 

Färgton

ljusgrå

 

32254_SE_sv.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance