StoCryl Wax

Graffitiskydd

Användning

  • utvändigt
  • för alla typer av vertikala betongytor

Egenskaper

  • vattenburet allväders långtidsskydd
  • diffusionsöppen
  • fångar upp spray och penselklotter
  • har en god motståndskraft mot tuschklotter och rostskyddslack
  • skyddar mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt i minst 5 år
  • ett s.k. ”offerskydd”, vilket innebär att skyddet måste förnyas på nytt

Hänvisning

  • produkten uppfyller Trafikverkets krav enligt aktuell version av TRVK Bro och TRVAMA Anläggning
  • tabell LEB/1-2 och AMA Hus 11

Utseende

vit

 

Bearbetning

pensel, borste, roller, airless-spruta

 

32313_SE_sv.jpg
pensel, borste roller airless-spruta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad