Sto Fasadskiva Top 31 N&S

Isolerskiva med grafit av expanderad polystyren enligt EN 13163

Användning

  • utvändigt
  • som isolerskiva i isolerade fasadsystem
  • infästning klistras eller klistras och pluggas

Egenskaper

  • värmeledningsförmåga 0,031 W/m*K
  • krympfri

Format/Storlek

1185 x 585 mm

 

30859_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad